O nás Účetní služby Lektorské služby Dokumenty Ceník služeb Kontakty Menu
Učetní služby

Nabízím vedení účetnictví právnickým osobám – podnikatelské subjekty, neziskové organizace, příspěvkové organizace

 

 • zpracování daňové evidence
 • průběžné hodnocení výsledku hospodaření – finanční rozbory
 • vedení podvojného účetnictví
 • vyhotovení daňových přiznání (daň z příjmu právnické i fyzické osoby, silniční daň, daň z nemovitosti, vyúčtování daně ze závislé činnosti)
 • zhotovení všech příloh roční závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k přiznání k dani z příjmu)
 • zpracování mzdové agendy
 • evidence pro daňové účely a vyhotovení Přiznání k DPH
 • vyúčtování dotací a příspěvků
 • vyplňování statistických výkazů
 • zastupování před úřady
 • další práce dle dohody